วิธีคำนวณค่านำเข้า

A006
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

วิธีคิดค่าขนส่งแบบกิโล - แบบคิว
1. แบบคิดเป็นกิโล คือสินค้าทั่วไปที่บรรจุใส่กระสอบมาเช่น เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋า เป็นต้น
2. แบบคิดเป็นคิว คือสินค้าที่มีนำหนักเบา กินพื้นที่ หรือบรรจุใส่กล่องที่มีขนาดใหญ่ เช่น รองเท้าพร้อมกล่องที่ใส่รวมมาในกล่องใหญ่ ของเล่นเด็กตุ๊กตา โคมไฟ เป็นต้น
*การคิดอัตราค่าบริการแบบ น้ำหนักหรือแบบขนาดคิว ทางบริษัทจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลลัพท์มากกว่า



สูตรเปรียบเทียบน้ำหนักจริง กับเชิงปริมาณ




รายการที่เกี่ยวข้อง